Emoties en body- mind

Dr Candice Perth heeft vastgesteld dat het denken, het verstand (mind) niet is beperkt tot ons hoofd maar dat mind een constante stroom van informatie is tussen cellen, organen en systemen in het hele lichaam. In het hart zijn zenuwcellen gevonden die informatie opslaan, bewerken en vertalen naar activiteiten net zoals de hersenen dat doen. Het verschil tussen denken en lichaam valt hiermee weg. Het lichaam is het verstand (mind) en verstand, denken is het lichaam. Dr Candice Perth vat dit samen in: Your body is your subconscious mind (je lichaam is je onderbewuste denken). Een groep zeer kleine eiwitten, neuropeptiden, zijn de boodschappers die onze emoties overbrengen. Neuropeptiden worden in het gehele lichaam aangetroffen, vooral in het zenuwstelsel, bereiken alle cellen en functioneren als één lichaam omvattend netwerk. Emoties beïnvloeden het hele lichaam-verstand systeem (body-mind). Alle delen van het lichaam-verstand staan in verbinding met elkaar en communiceren met elkaar.

lees verder >>