Gedachten

Dr Masaru Emoto heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de structuur van water. Om de kwaliteit van water te vergelijken en te meten heeft hij een systeem ontwikkeld waarbij water wordt afgekoeld totdat zich zeer kleine ijskristallen vormen. De kleine ijskrisallen worden gefotografeerd en vergeleken. Uit zijn onderzoek blijkt dat schoon, puur water symetrische en zeer complexe ijskristallen vormt en dat vervuild water ernstig verstoorde asymetrische niet complexe ijskristallen vormt. Dr Masuro Emoto heeft later in zijn onderzoek het effect van gedachten, intenties en geschreven tekst op de ijskristalvorming in water zeer uitgebreid onderzocht. Bij de proeven werd hetzelfde water gebruikt. Proefpersonen richtten hun aandacht op proefflessen met water die ze vast hielden en later op flessen die een eind van hun vandaan stonden. De proefpersonen zonden of positieve gedachtes, of negatieve gedachtes, of positieve intenties, of negatieve intenties naar verschillende proefflessen. De resultaten waren schokkend. De proefflessen die positieve gedachten of intenties hadden ontvangen gaven prachtige ijskristallen vergelijkbaar met de beste waterkwaliteit. De proefflessen die negatieve gedachten of intenties hadden ontvangen gaven zwaar verstoorde ijskristallen vergelijkbaar met ernstig vervuild water. Vervolgens werd dezelfde proef herhaald maar nu met de intentie op een stuk papier geschreven dat op de buitenkant van de proefflessen werd geplakt. Het resultaat was hetzelfde.

Bij vervolgonderzoek op het Institute of Heart Math in Californië, USA, werden de reageerbuizen met menselijk DNA op een afstand geplaatst en richtten de proefpersonen hun emoties via hun gedachten op de reageerbuizen met DNA. De afstand tussen de proefpersonen en de reageerbuizen werd in een aantal identieke experimenten uitgebreid tot 80 kilometer. De via gedachten uitgezonden emoties van de proefpersonen hadden een identiek effect op het DNA ongeacht de afstand. Negatieve gedachten emoties lieten het DNA verkorten en deactiveren, positieve gedachten emoties lieten het DNA ontspannen, weer uitrollen en activeren. Dit effect was onafhankelijk van de afstand.

lees verder >>