Overtuigingen

Overtuigingen zijn een gedachtenpatroon dat wij geloven, over ons zelf of over anderen. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat emoties, gedachten en intenties een sterk effect op ons hebben, op DNA niveau, op lichaam-verstand niveau. Als we ons realiseren dat wij voor meer dan 70% uit water bestaan en dat onze cellen nog meer water bevatten dan ku je je afvragen wat het effect van onze gedachten, emoties en overtuigingen is op het DNA en het water waar wij grotendeels uit bestaan. En wat het effect is van onze gedachten, emoties en overtuigingen op het DNA en het water waar de mensen om ons heen grotendeels uit bestaan. Iets om even over na te denken.

lees verder >>